Fælles aktiviteter

For at fastholde og udvikle fællesskabet vedligeholder vi selv til en vis grad fællesområderne. Der afholdes årligt arbejdsdage, hvor der bl.a. klippes hæk, beskæres træer på fællesområderne og gøres rent i Fælleshuset. Der afsluttes med et socialt arrangement i Fælleshuset. Alle forventes at deltage i fællesaktiviteterne og yde efter evne.

Der laves årligt en turnusordning for græsslåning og pasning af Fælleshuset.

Der afholdes årligt 2 fælles middage (forår og efterår) samt en julefrokost. Ca. en gang om måneden afvikles der fællesspisning, hvor to madhold på skift tilbereder maden. Hen over sommeren afvikles grillarrangementer. I slutningen af november pynter vi i fællesskab op til jul i Fælleshuset, hvor vi slutter med gløgg og æbleskiver. Nytårsaftensdag afholdes nytårskur.

I vinterhalvåret afholdes der sangaften en gang om måneden.

Foruden overstående kommer naturligvis generalforsamlinger og beboermøder.

Der er nedsat et aktivitetsudvalg, som står for tilrettelæggelsen af de fælles middage og grillarrangementer, men alle kan byde ind med forslag til aktiviteter.