Interesseliste

Personer, som ønsker at komme i betragtning til en bolig i A/B Bosætterne, kan optages på en interesseliste.

For at komme i betragtning til et hus skal mindst én af køberne være fyldt 50 år, og der må i husstanden ikke være hjemmeboende børn.

I forbindelse med salg af en bolig indkaldes interesserede til samtale med bestyrelsen, som herefter afgør, hvem der skal have tilbudt den ledige bolig. Boliger tildeles således ikke efter anciennitet på interesselisten, men efter bestyrelsens samlede vurdering af, hvilke af ansøgerne som aldersmæssigt og personligt vurderes at passe bedst ind i fællesskabet. Det tilstræbes i forbindelse med salg af boliger at sikre, at gennemsnitsalderen blandt beboerne holdes på et fornuftigt niveau, ligesom det tilstræbes at opretholde en jævn kønsfordeling og fordeling af par og enlige.

En optagelse på interesselisten er derfor ingen garanti for, at man på et tidspunkt vil få tilbudt en bolig i foreningen.

De to store boliger er som udgangspunkt forbeholdt par.

Der opkræves et gebyr på 100 kr. pr. år for at stå på interesselisten.