Interesseliste

Personer, som ønsker at komme i betragtning til en bolig i A/B Bosætterne, kan optages på en interesseliste.

For at komme i betragtning til et hus skal mindst én af køberne være fyldt 50 år, og der må i husstanden ikke være hjemmeboende børn.

I forbindelse med salg af en bolig indkaldes interesserede til samtale med bestyrelsen, som herefter afgør, hvem der skal have tilbudt den ledige bolig. Boliger tildeles således ikke efter anciennitet på interesselisten, men efter bestyrelsens samlede vurdering af, hvilke af ansøgerne som aldersmæssigt og personligt vurderes at passe bedst ind i fællesskabet. Der er ikke en eksakt øvre aldersgrænse, men vi tilstræber ved salg af boliger, at gennemsnitsalderen blandt beboerne holdes på et fornuftigt niveau. Det betyder, at vi for tiden med den nuværende alderssammensætning i foreningen som udgangspunkt ikke tildeler boliger til personer, som er fyldt 70 år. Samtidig tilstræbes det at opretholde en jævn kønsfordeling og fordeling af par og enlige.

En optagelse på interesselisten er derfor ingen garanti for, at man på et tidspunkt vil få tilbudt en bolig i foreningen.

De to store boliger er som udgangspunkt forbeholdt par.

Der opkræves et gebyr på 100 kr. pr. år for at stå på interesselisten.

Henvendelse vedrørende interesselisten kan ske til foreningens bestyrelsesmedlem Lisbet Svendsen pr. mail på adressen lisbetsvendsen@live.dk eller på telefon 20 94 60 52.